Podiumkunsten
Sainctelettesquare, 17
1000 Brussel
Belgique

Logo de l'organisateur de stage
Illustration du stage

Introductie in de Alexandertechniek

Développement personnel, Mouvement/ Danse
Professionnel (métiers artistiques et non-artistiques)

Je maakt in een kleine groep kennis met de Alexandertechniek, een praktische, psycho-fysieke methode om moeiteloos en vrij te (blijven) bewegen.

Voor wie?

Podiumkunstenaars en -technici, en bij uitbreiding iedereen werkzaam binnen de podiumkunsten...

Doel

Steeds meer professionele musici, acteurs, dansers en theatertechnici hebben te kampen met aandoeningen zoals RSI, (lage) rugklachten, stem - en/of ademhalingsproblemen, hoofdpijn, het frequenter voorkomen van kwetsuren en spierkrampen, stress en allerlei blokkades die hun prestaties negatief beïnvloeden of zelfs de uitoefening van hun beroep tijdelijk of voor langere tijd onmogelijk maken.

Anderen stuiten steeds weer op dezelfde beperkingen en schijnen er maar niet in te slagen een bepaald niveau van hun métier te overstijgen.

Door de aandacht te richten op het verbeteren van de algehele psycho-fysieke coördinatie, het verfijnen van het zintuiglijk bewustzijn en het doorbreken van niet efficiënte gewoontepatronen, leren deze podiumkunstenaars hoe zij zichzelf kunnen bevrijden van stress en pijn, en hoe zij hindernissen, die aanvankelijk onoverkomelijk leken, toch kunnen overwinnen.

Maar ook voor de podiumkunstenaar die niet onmiddellijk te maken heeft met acute of reeds lang aanslepende fysieke of technische problemen is de Alexandertechniek een waardevol hulpmiddel dat zowel ter preventie als ter ondersteuning gebruikt kan worden tijdens het aanleren, het beoefenen en/of het verbeteren van (nieuwe) artistieke vaardigheden of meer gespecialiseerde technieken.

Vanuit een meer algemeen oogpunt nodigt de Alexandertechniek iedereen die binnen de podiumkunsten werkzaam is uit om, ongeacht zijn leeftijd, het niveau of de discipline die hij beoefent, opnieuw na te denken over (artistieke) concepten zoals coördinatie, virtuositeit, efficiëntie, flexibiliteit, tonus, expressie, dialoog, samenspel, beheersing, leiding geven, (aan)raken, ontroering, verbeelding, timing, evenwicht, intensiteit, aandacht, kijken, luisteren, techniek, vrijheid, uitstraling enz.

 

Schrijf je hier in

 

Heb je nog vragen? opleiding(a)podiumkunsten.be

Informations pratiques

Deurneleitje, 6
2640 Mortsel
Belgique
Du 20/03/2019 au 22/03/2019
0,00 € opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies. Gebruik je jaarlijks opleidingskrediet van 600 euro als je tot één van deze groepen behoort: werknemers van PC 304 flexwerkers: wie regelmatig in de sector podiumkunsten en muziek werkt, maar op het moment van de opleiding ingeschreven is als werkzoekende studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit PC 304
415,00 € andere deelnemers

Intervenant

Judith Vindevogel & Katrien Vanderbeke

  • Judith Vindevogel is lid van AEFMAT, de Belgische Verening van Alexander Techniekleraren. Als zangeres en theatermaakster is zij zowel actief binnen de opera, de hedendaagse muziek als het (muziek)theater. Zij doceert ook kamermuziek, zang en muziektheater binnen een aantal toonaangevende artistieke opleidingen.
  • Katrien Vanderbeke is eveneens lid van AEFMAT. Ze is van opleiding danseres (Academie for Experimental Dance, Kopenhagen). Naast de lessen in haar privé-praktijk geeft ze ook Alexandertechniek aan de studenten van de Hogeschool Gent-Conservatorium en workshops voor Wisper en Danspunt.